Ấn phẩm: Một số qui định đối với hàng hoá nhập khẩu vào Úc

SHARE:

Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc Thời gian: 2017 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại ÚcThời gian: 201Đơn vị thực hiện:...

CÁC NƯỚC ASEAN: TÌM HƯỚNG ĐI MỚI THỜI KỲ HẬU COVID-19
EUROCHAM CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÍNH PHỦ TRONG DUY TRÌ SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ DÀI HẠN CỦA VIỆT NAM
Hiệp định Thương mại và Thanh toán giữa Việt Nam và Ba Lan

Thời gian: 2017

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Thời gian: 2017
Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại ÚcThời gian: 201Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Một số qui định đối với hàng hóa nhập khẩu vào Úc cung cấp thông tin đầy đủ cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Úc. Ấn phẩm, ngoài tổng quan các luật và quy định doanh nghiệp cần lưu ý, sẽ đi vào chi tiết các qui định quan trọng đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Ấn phẩm được xem tại đây.http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/pham-mot-so-qui-dinh-doi-voi-hang-hoa-nhap-khau-vao-uc

BÌNH LUẬN

WORDPRESS: 0