Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc/Hong Kong: Làm sao để doanh nghiệp hưởng lợi?

SHARE:

Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc/Hong Kong: Làm sao để doanh nghiệp hưởng lợi?

Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” là ấn phẩm xuất bản hàng quý của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt N...

Là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức hơn 300 hoạt động
EVFTA: Lối mở cho thương mại Việt Nam – Thụy Điển
Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 19, năm 2019

Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” là ấn phẩm xuất bản hàng quý của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” cung cấp các thông tin thời sự cập nhật và các thảo luận chuyên sâu về các sự kiện, câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại, đặc biệt là qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ở Việt Nam và trên thế giới.

Với cách tiếp cận thực tiễn và các phân tích cụ thể từ góc nhìn của doanh nghiệp, Bản tin hy vọng mang tới những thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, chuẩn bị kế hoạch và triển khai hành động, tận dụng hiệu quả các lợi ích từ quá trình tự do hóa thương mại của Việt Nam.Tập tin đính kèm ban_tin_dn_tdhtm_10_11

BÌNH LUẬN

WORDPRESS: 0