Tìm nhà sản xuất giấy viết, văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh

SHARE:

Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu giấy viết, thiết bị văn phòng, đồ dùng học sinh… (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Doanh nghiệp V...

CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM TOÀN CẦU: THÍCH ỨNG ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
ASEAN HOÃN THỰC HIỆN CÁC CƠ CHẾ MIỄN THỊ THỰC ĐỂ TẬP TRUNG PHỤC HỒI KINH TẾ
EUROCHAM CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÍNH PHỦ TRONG DUY TRÌ SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ DÀI HẠN CỦA VIỆT NAM
Doanh nghiệp Algeria có nhu cầu nhập khẩu giấy viết, thiết bị văn phòng, đồ dùng học sinh…
Tìm nhà sản xuất giấy viết, văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ VN tại Algeria theo địa chỉ sau:

Ông HOÀNG ĐỨC NHUẬN, Tham tán Thương mại

Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie

Tel fixe: + 213 (0) 23485193

Fax: + 213 (0) 23485200

Mobile: + 213 (0) 559502658

Email: Dz@moit.gov.vnNhuanhd@moit.gov.vn

BÌNH LUẬN

WORDPRESS: 0